ING. JIŘÍ SLÁMA

Geodetická a softwarová kancelář

 

Prodej a podpora SW sytému ATLAS DMT Atlas spol. s r.o.

Hlavní činnosti

Geodetické práce
Firma se specializuje na geodetické práce v investiční výstavbě se zaměřením na zpracování moderními výpočetními postupy. Orientuje se zejména na železnici, mosty, ocelové konstrukce a digitální mapy obecně.

· Geodetické mapové digitální podklady

· Vytyčovací a kontrolní práce na stavbách

· Zaměření skutečného provedení staveb

· Výpočty kubatur

· Práce při výrobě a montáži ocelových mostů

· Podklady pro hydrologické výpočty a řešení záplavových území

· Budování bodových polí a vytyčovacích sítí

· Sledování posunů a deformací objektů a staveb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytování software ATLAS (digitální model terénu)

Zajišťuje kompletní servis  související se SW systémem ATLAS DMT  - digitální model terénu

(produkt české firmy ATLAS spol. s r.o.)

· Předvedení programového systému ATLAS DMT

· Pomoc při individuálním výběru vhodné uživatelské sestavy

· Ukázky aplikací a spolupráce s návazným software

· Obchodní zajištění agendy související s užíváním software

· Základní i rozšířené zaškolení obsluhy systému

· Konzultace speciálních problémů

· Technická pomoc při zavedení software ve firmě