ING. JIŘÍ SLÁMA

Geodetická a softwarová kancelář

 

Prodej a podpora SW sytému ATLAS DMT Atlas spol. s r.o.

 

Brno

Frýdek Místek

Geodetická firma zaměřená zejména na práce v dopravním stavitelství.

 

Zkušenosti při geodetických činnostech na železnici, silničním stavitelství a při výrobě a a montáži velkých ocelových mostů.

Specializace i na geodetické podklady pro hydrologické výpočty pro řešení záplavových území a dokumentaci povodní

Budování rozsáhlých vytyčovacích sítí technologii GPS

Kontrolní činnost dodržení geometrických parametrů staveb a kubatur zemních prací

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Sláma

Potácelova 8, 636 00 Brno

(pouze adresa sídla firmy pro fakturaci)

 

Kanceláře:

Svatoplukova 40, 615 00 Brno

Kontakt:

Telefon:  +420 545 241 635

              + 420 602 711 713        

Fax:        +420 545 241 665

e-mail:     slama@jslama.cz

               jiri.slama@volny.cz